10.Dönem

Başkan :M. Asım GÜZEL
II.Başkan :Hüsnü UĞUR
Sekreter :Erol SANAĞ
Sayman:Namık MERMER
Üye :İbrahim ÇÖÇELLİ
Üye :Murat PARLAK
Üye :N. İlker ÇAKAR