11.Dönem

Başkan :M. Asım GÜZEL
II.Başkan :Ö.Faruk ARPACIOĞLU
Sekreter :Esra KASAPBAŞI
Sayman:Ebru SAY
Üye :Murat PARLAK
Üye :Canan DOĞAN
Üye :Kemal ÖZYETGİN