1982-1983

Başkan :Enver GÜMÜŞBURUN
Sekreter :Ali AKYÜZ
Sayman:Mehmet UFACIK
Üye :A.Muhtar KÜÇÜKKÖMÜRCÜ
Üye :Ş.Mehmet BİLDİK