1988-1989

Başkan :M. Cemil AÇIKKOL
Sekreter :Adil EYİKOÇAK
Sayman:Ferudun FADILOĞLU
Üye :Şerafettin KAVCI
Üye :Gönül BAYDAK(APİKOĞLU)