4. Dönem

Başkan :Ünal ÖZDİL
II.Başkan :Gülay ERGÜN
Sekreter :M. Cemil AÇIKKOL
Sayman:A.Zafer OKUDUCU
Üye :Ünal GÜDEMEZ
Üye :Mehmet YILDIRIM
Üye :Handan YETKİN