Dökümanlar

Teknik Uygulama Sorumluluğu Sözleşmesi
Mimarlık Sözleşmesi
Muvaffakatname Örneği (2 Sayfa)
Mesleki Denetim Kontrol Föyü
Ücretli Mimar Tip Sözleşmesi
Şantiye Şefliği Sözleşmesi
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği