Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi

Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi

2-3-4 Mayıs 2019, Gaziantep


Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi, ülkemizin uzun bir süredir ana gündem maddesi olan ekonominin kent ve inşaat sektörüyle ilişkilerinin bilimsel çerçevede ve kapsamlı bir şekilde ele alınabilmesi amacıyla TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi ve Gaziantep Ticaret Odası işbirliğiyle 2-3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecektir.

Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi’nde kent ve kentsel yaşam ekseninde ekonomik gelişmelerin tartışılması; planlama, mimarlık, yerel yönetim anlayışlarının ekonomi politikaları doğrultusundaki karşılıklı etkileşimlerinin, değişimlerinin ve rollerinin incelenmesi; Türkiye ekonomisinin çok önemli bir parçası olan inşaat sektörünün işgücü piyasaları, emek süreçleri, mimarlık-mühendislik pratikleri, finansman mekanizmaları ve sosyolojik boyutlarıyla değerlendirilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmaktadır.

Kongreye katılım koşulları ve diğer bilgiler kongre web sistesinde yer almaktadır.

www.kentinsaatekonomi.com 

E-Posta: info@kentinsaatekonomi.com


Kongre Takvimi:

04 Ocak 2019 Kongrenin İlanı

01 Mart 2019 Bildiri Özetlerinin İletilmesi İçin Son Gün

15 Mart 2019 Kabul Edilen Bildirilerin ve Programın İlanı

15 Nisan 2019 Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi ve Kayıtlar İçin Son Gün

2-3-4 Mayıs 2019 Kongre Tarihleri


BİLİM KURULU

Prof.Dr.Ruşen KELEŞ, Ankara Üniversitesi

Prof.Dr.Tayfun ÇINAR, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof.Dr.Neşe GURALLAR, Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Prof.Dr.Bilge IŞIK, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Prof.Dr.Çağatay KESKİNOK, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Fuat KEYMAN, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Prof.Dr.Aziz KONUKMAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof.Dr.Ümit ÖZLALE, Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Güven Arif SARGIN, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Alper ÜNLÜ, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Doç.Dr.Bülent BATUMAN, Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı

Doç.Dr.Mustafa Kemal BAYIRBAĞ, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç.Dr.Mehmet Nuri GÜLTEKİN, Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı

Doç.Dr.Mithat Arman KARASU, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç.Dr.Vefa Saygın ÖĞÜTLE, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Doç.Dr.Mesut YÜCEBAŞ, Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi

Dr.Öğretim Üyesi Gülben ÇALIŞ, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Dr.Öğretim Üyesi Sinan Tankut GÜLHAN, Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Dr.Öğretim Üyesi Ragıp KALELİOĞLU, Gaziantep Üniversitesi Coğrafya Bölümü

Öğretim Görevlisi Dr. Murat KURUOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü


KONGRE BAŞKANLARI

Mehmet Tuncay YILDIRIM, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı

Hasan Özgür GİRİŞKEN, TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı

 

DÜZENLEME KURULU

Ahmet ÖZGÖZÜKARA, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yezdan GÜLDEŞ, Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Saymanı

Necdet KILIÇ, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Üyesi

Hakan MARAŞ, Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Mert ÖZSOY, Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer SARAÇOĞLU, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Üyesi

Caner SEZER, Gaziantep Ticaret Odası 27 Nolu Meslek Komitesi Başkanı

Pervin BİLBAY, Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi Yedek Yönetim Kurulu Üyesi


KONGRE ÇAĞRISI

Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi, ülkemizin uzun bir süredir ana gündem maddesi olan ekonominin kent ve inşaat sektörüyle ilişkilerinin bilimsel çerçevede ve kapsamlı bir şekilde ele alınabilmesi amacıyla Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi ve Gaziantep Ticaret Odası işbirliğiyle 2-3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecektir.

Tarih boyunca uygarlığın seyrine doğrudan etki eden ekonomi ve ekonomik ilişkiler kentlerin ve kültürlerin ortaya çıkışının, bilimsel ilerlemenin ana itkisi olduğu gibi; savaşın, yıkımın, adaletsizliğin, ve deneyimlemekte olduğumuz çevresel felaketlerin de sebebi olabilmektedir.

Çağımızın hakim ekonomik modelini temsil ettiği savunulabilecek olan, 20. yüzyıl ortasında Avusturya Okulu iktisadi geleneğinden doğan ve 1980’lerin başında Margaret Thatcher’la Britanya’da, Ronald Reagan’la ABD’de, Helmut Kohl’le Almanya’da temsil edilen neoliberal düşünce, kalkınmış ülkelerden başlayarak büyük bir ekonomik ve sosyal dönüşümü beraberinde getirdi. Bu dönüşümün bir sonucu olarak kent, kentsel alan, konut, planlama, tasarım ve yapı üretim süreçleri başkalaşımdan geçerek yeni anlamlar kazandılar.

1990’lı yıllardan itibaren kalkınmış ülkelerde, 2000’lerden itibaren Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde ekonomi politikalarının kenti ve kentsel mekanı yeniden biçimlendirmeye yönelik eylemlerinin hız kazanmasıyla birlikte yeni kent dokuları ve sosyal ilişkiler ortaya çıkarken, kent nüfusları durdurulamaz şekilde artmaya devam etmiştir.

Bu sürecin içerisinde bir dönüm noktası olarak, ABD’nin aşırı değerlenen ve büyümesi dizginlenemeyen gayrimenkul sektöründeki yavaşlamanın konut kredilerine sıçramasıyla çok kısa zamanda küresel bir krize dönüşen ve bugün “konut kredileri (mortgage) krizi” olarak anılan “Büyük Resesyon”, gelişmiş Batı ülkelerinin 2008’deki refah seviyesine ancak on yıl sonra, 2018’de dönmesiyle sonuçlandı. Bu on yıllık zaman diliminde, Amerikan ve Avrupa Merkez Bankaları’nın devlet desteğiyle piyasalara sınırsız likidite sağlaması gelişmekte olan ülke ekonomilerine ucuz, uzun vadeli döviz girişine sebep olduğu gibi; varlık fiyatları büyümesine, kentsel gayrimenkul fiyatlarının benzersiz bir hızla artmasına ve menkul kıymetlerin aşırı değerlenmesine de yol açtı.

ABD’nin piyasaya sunduğu büyük miktardaki likiditeyi sonlandırıp kademeli olarak faizleri artırmaya başlaması ve Avrupa Merkez Bankası’nın da bu yönde ipuçları vermesiyle birlikte 2008’den bu yana ucuz döviz girişine alışmış gelişmekte olan ülke ekonomileri bu sermaye akışı yavaşlaması karşısında konumunu korumakta güçlük çekmektedir.

Kısaca resmedilen bu tablo karşısında ekonomik gelişmelerin kentsel etkilerini temel alan bir kongreye ihtiyaç duyulduğu çok açıktır.

Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi, kent ve kentsel yaşam ekseninde ekonomik gelişmelerin tartışılmasını; planlama, mimarlık, yerel yönetim anlayışlarının ekonomi politikaları doğrultusundaki karşılıklı etkileşimlerinin, değişimlerinin ve rollerinin incelenmesini; Türkiye ekonomisinin çok önemli bir parçası olan inşaat sektörünün işgücü piyasaları, emek süreçleri, mimarlık-mühendislik pratikleri, finansman mekanizmaları ve sosyolojik boyutlarıyla değerlendirilmesini ve kamuoyuyla paylaşılmasını amaçlamaktadır.

 

KONU BAŞLIKLARI

Güncel Ekonomik Gelişmeler  İnşaat Ve Finansman
Konut Piyasası ve Bankalar   Planlama ve Yerel Yönetimler
Ekonomi Politikaları ve Kamu Yönetimi Ekonomi Politikaları Ekseninde İmar ve Planlama
Kentleşme ve Medya Mimari Tasarım ve Ekonomi
İnşaat Sektörü ve Sigortacılık İnşaat Sektörü ve Mimarlık Eğitimi
İnşaat Sektörü ve Teknik Eğitim Afet Riski ve Yönetimi
İş Güvenliği ve İnşaat Denetimi Gecekondu ve Kent
Toplu Konut Mevzuat ve İnşaat Sektörü
Planlama ve Mevzuat Çevre ve İnşaat
Çevre ve Ekonomi Mimarlık ve Kent Estetiği
Kentleşme Politikaları ve İnşaat Yapı Ekonomisi
Kentsel Dönüşüm Doğal, Kültürel Miras ve Kent
İnşaat ve Yapı Malzemeleri Küreselleşme ve Kent
Göç ve Kentleşme Kent ve AVM
Konut Kooperatifleri