Ödenti ve Belgeler

Merkez Yönetim Kurulu’nun 24 Kasım 2017 günü Gaziantep’te yapılan 45/29 no.lu toplantısında, “Bütçe Komisyonunca yapılan çalışma sonucunda Merkez Yönetim Kuruluna önerilen ve 2018 yılı içinde (1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018) uygulanacak ödentiler ve belge harçlarının aşağıdaki şekilde belirlenerek 1 Ocak 2018 gününden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe sokulmasına;

  • İlk kayıt ödentisi 60,- TL
  • Yıllık üyelik ödentisi (12 x 25,-TL) 300,- TL
  • Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 2.000,- TL
  • Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 2.000,- TL
  • Büro Tescil Belgesi ücret 600,- TL
  • Kimlik kartı yenileme ücreti 30,- TL
  • Üye tanıtım belgesi ücreti 30,- TL
  • SM / SMB mühürü ücreti 100,- TL
  • Şantiye şefliği belgesi ücreti 50,- TL
  • Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti 50,- TL

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücretinin ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

Herhangi bir konuda yardıma mı ihtiyacınız var ?