Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi Programı

KENT, İNŞAAT VE EKONOMİ KONGRESİ PROGRAMI BELLİ OLDU!

Ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeleri inşaat sektörü ve kent ekseninde değerlendirmek üzere Gaziantep Ticaret Odası ve Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi işbirliğiyle 2-3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi’nin programı şekillendi.

Kentbilim alanında Türkiye ve dünyada çok önemli bir isim olan Prof.Dr. Ruşen KELEŞ’in açılış, ekonomi alanında Türkiye’nin en çok tanınan isimlerinden Mahfi EĞİLMEZ’in kapanış konuşmasını yapacağı kongrede 13 oturumda 56 bildiri sunulacak. Bunun yanında Mahfi Eğilmez, Nevzat Sayın, Emre Alkin, Bağış Erten, Cem Sorguç, Erkin Şahinöz gibi konuşmacıların yer alacağı 5 konferans, 8 tematik sunum üç gün boyunca kongrede takip edilebilecektir.

Türkiye gündemine dair çok önemli konuların tartışılacağı kongrenin Gaziantep’e ve Türkiye’ye önemli katkılar sağlayacağını umuyoruz. Kongre, tüm yurttaşlarımızın katılımına açık ve ücretsizdir.

Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi, 2-3-4 Mayıs 2019

Yer: Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Hizmet Binası

Katılım Koşulları: Kongre, ücretsiz olarak tüm kamuoyuna açık olarak düzenlenecektir.

Kongre Programını İndir (Pdf)

Kongre Web Sitesi


KENT, İNŞAAT VE EKONOMİ KONGRESİ PROGRAMI

TARİH, SAAT VE ETKİNLİK BAŞLIĞI

YER

2 Mayıs 2019 Perşembe

09:30-10:00

KAYIT

10:00-11:30

AÇILIŞ TÖRENİ VE PROTOKOL KONUŞMALARI

ODİTORYUM

11:30-12:30

AÇILIŞ KONUŞMALARI

ODİTORYUM

Prof.Dr.Ruşen KELEŞ: “Kentleşme, İmar ve Planlama Bağlamında İnşaat ve Konut Sektörleri”

Doğan HASOL

12:30-13:30

ÖĞLE ARASI

13:30-14:00

TEMATİK SUNUM:

ODİTORYUM

Doç.Dr. Mithat Arman KARASU (Harran Üniversitesi İİBF): “Geçmişten Günümüze TOKİ Uygulamaları”

14:00-16:00

1. OTURUM: Türkiye Ekonomisi, Kentleşme ve İnşaat Sektörü

ODİTORYUM

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ruşen KELEŞ (Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi)

16:00-17:45

2.OTURUM: Ekonomi Politikaları Işığında Kentleşme ve İnşaat Sektörü

ODİTORYUM

Oturum Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi Sinan Tankut GÜLHAN (Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü)

3. OTURUM: Afet Riski, Yapı ve İş Güvenliği

MECLİS SALONU

Oturum Başkanı: Doç.Dr.Nihat ATMACA (Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü)

4. OTURUM: Kentsel Dönüşüm-I: Adana Örneği

EĞİTİM SALONU

Oturum Başkanı: Doç.Dr.Beril ÖZMEN (Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi)

18:00

KONFERANS

ODİTORYUM

Erkin ŞAHİNÖZ, Ekonomist

3 Mayıs 2019 Cuma

09:30-11:30

5. OTURUM: Kentleşme Politikaları ve İmar Sorunları

ODİTORYUM

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tayfun ÇINAR (Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi)

6. OTURUM: Kent ve Çevre

MECLİS SALONU

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Bilge IŞIK (Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

11:30-12:00

TEMATİK SUNUM:

MECLİS SALONU

Prof.Dr. Bilge IŞIK: “Gaziantep’te Tarihi Barak Mimarisi ve Kerpiç Mimarinin Endüstrileşmesi”

12:00-13:00

ÖĞLE ARASI

13:00-15:00

7. OTURUM: Kent Planlama ve İktisadi Süreçler İlişkisi

EĞİTİM SALONU

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Çağatay KESKİNOK (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı)

8. OTURUM: Güncel Kent ve Kentleşme Sorunları

MECLİS SALONU

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Vefa Saygın ÖĞÜTLE (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü)

9. OTURUM: Mimarlık ve Mekan

ODİTORYUM

Oturum Başkanı: Nevzat SAYIN (NSMH Mimarlık)

15:00-16:30

TEMATİK SUNUMLAR:

Prof.Dr. Ümit ÖZLALE (Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı): “2019 ve Sonrasında Türkiye’nin Yeni Normali Ne?”

ODİTORYUM

Prof.Dr. Alper ÜNLÜ (Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi): “Büyük Projeler ve Mimarlık Etiği”

Dr. Öğr.Üyesi Sinan Tankut GÜLHAN: “Gaziantep-İstanbul: Türkiye’de Orta-Sınıfın Habitusü ve Toplumsal Mekânın Üretimi”

15:00-16:30

TEMATİK SUNUM: “Bir Sonraki Günün Emeği: Eğreti Emek Koşulları Çerçevesinde Müşterek Mekanlar Üzerinde Düşünmek” (Sunum Yöneticisi: Doç.Dr.Pelin TAN)

MECLİS SALONU

16:30-17:00

ARA

17:00-18:00

KONFERANS

ODİTORYUM

Prof.Dr. Emre ALKİN, Ekonomist, Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı

18:30

KONFERANS

ODİTORYUM

Nevzat SAYIN, Mimar, NSMH Mimarlık

Cem SORGUÇ, Mimar, CM Mimarlık

4 Mayıs 2019 Cumartesi

09:30-11:30

10. OTURUM: Kentsel Koruma ve Korumanın Ekonomik Bağlamı

ODİTORYUM

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Neşe GURALLAR (Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)

11. OTURUM: Kentsel Dönüşüm-II: Yöntem

MECLİS SALONU

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Aziz KONUKMAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü)

12:00-13:00

ÖĞLE ARASI

13:00-15:00

12. OTURUM: Kentleşmeye Kavramsal Yaklaşımlar

ODİTORYUM

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Güven Arif SARGIN (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı)

13. OTURUM: Kentsel Dönüşüm-III: Toplumsal Boyutlar

MECLİS SALONU

Oturum Başkanı: Dr.Öğr. Üyesi M. Ragıp KALELİOĞLU (Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü)

15:00-17:00

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ OTURUMU

ODİTORYUM

17:00-18:00

KONFERANS

ODİTORYUM

Bağış ERTEN, Gazeteci

18:00-19:30

KAPANIŞ KONUŞMASI

ODİTORYUM

Dr. Mahfi EĞİLMEZ, Ekonomist

5 Mayıs 2019 Pazar

08:00-14:00

GÖBEKLİTEPE GEZİSİ: Kontenjan kısıtlıdır ve katılım için kayıt şartı bulunmaktadır. Geziye katılım (Göbeklitepe’ye ulaşım, rehberlik, öğle yemeği, ören yeri giriş ücreti dahil) 200 TL’dir. Gezi tarihinde geçerli Müzekart sahibi olan katılımcılar için gezi ücreti 160 TL’dir. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için Kongre Sekretaryası’na ulaşılabilir.