Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Son derece önemli değişiklikler içeren Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, 29 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de duyuruldu. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan yönetmeliğin mimarları yakından ilgilendiren en önemli yeniliklerinden bir tanesi; ruhsat sürecinin proje müellifi mimarın proje bilgilerini sisteme girmesiyle başlaması.

Kanuna tabi yapıların, elektronik dağılım işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle yapının mimari proje müellifi tarafından, www.yds.gov.tr  adresli web sayfasında yer alan “YDS Giriş” ikonu ile Ulusal Yapı Denetim Sistemine proje bilgilerinin girilmesi sonrasında ruhsat onayı vermeye yetkili ilgili idaresince  (Belediye, İl Özel İdaresi, OSB, Endüstri Bölgesi, Teknoloji Bölgesi vs)  onaylanması gerekmektedir.

Çok önemli bir diğer gelişme ise müteahhit firmanın inşaat denetimini gerçekleştirecek yapı denetim firmasını bundan böyle seçemeyecek olması. Yönetmeliğe göre, sistem yeni ruhsat başvurularında görev alacak yapı denetim firmasını havuzdan seçerek atayacak.

Yönetmeliğin Tamamına Erişim İçin Tıklayınız.