TRT Arazisinde Bilirkişi Raporu Çıktı

TRT Arazisinde Bilirkişi Raporu Çıktı

Geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen TRT arazisine ilişkin Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi’nin açmış olduğu iptal davasında Bilirkişi Raporu çıktı. Hazırlanan rapora ilişkin Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Özgür Girişken açıklamalarda bulundu. Girişken, “TRT arazisi bilindiği üzere Özelleştirme İdaresinden Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçti. Önce kuzeyinde küçük bir alan daha sonra güneyinde daha büyük bir alan verildi. Kuzeydeki alanda, önce iki katlı ve düşük yoğunluklu villa nizamında bir yapılaşma alanı önerilmişti. Altı ay sonra buradaki yoğunluk iki misline çıkartılarak, yüksekliklerde 7 kata çekilmişti. Bu iki farklı plan düzenlemesine Mimarlar Odası olarak itiraz ederek dava açtık. Açılan dava neticesinde plan iptal gerçekleştirildi. Güney bölgesi ise daha sonra Büyükşehir Belediyesi uhdesine geçti.  Güney Bölgesi’ndeki planlama Kuzey Bölgesi’ne göre biraz daha sonra yapıldı.”

BİLİRKİŞİ RAPORU LEHTE SONUÇLANDI

TRT arazisi üzerinde 5 tane plan düzenlemesi yapıldığını söyleyen Girşken, “Şu ana kadar bu bölgede 5 tane plan düzenlemesi yapıldı ve bunların tamamına dava açtık. Bu davaların ilk ikisi Kuzeyde yapılan plan değişikliğine ilişkin olmuştu, bunların durdurulması ve iptalleri yönünde karar alındı. Güneyde yapılan ilk plan tadilatına ise açmış olduğumuz davada bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi raporu hem plan hiyerarşisi açısından hem planlama gerekçeleri açısında uygunsuzluk yönünde karar verdi. Bilirkişi raporunun bu denli kuvvetli yönde bir uygunsuzluk durumuna işaret ettiği bir durumda, mahkemenin buradan iptal ya da durdurma dışında bir karar vermesi neredeyse olanaksız görünüyor.”

GELECEKTE SORUNLARA NEDEN OLACAK

TRT arazisinin önemine dikkat çeken Girişken, “Burası şehrin çok yoğunlaşan bir bölgesi, içerisinde kayda değer miktarda yeşil alan bulunduran, kamunun mülkiyetindeki bir yerin imara açılmasının gelecekteki değişim ve dönüşümler açısından bizi sıkıntıya sokacağını düşünüyorum. Bu nedenle bilirkişi raporunu olumlu buluyoruz. Bilirkişi heyetine teşekkür ediyoruz. Zaman zaman bilirkişi raporları bizim aleyhimize gelir, raporlar doğru bir dille yazıldığında biz aleyhimize gelen bilirkişi raporlarına itiraz dahi etmeyiz. Hatta bilirkişi raporlarından bir şeyler öğreniriz. Heyetin doğru bir dille rapor hazırlamasından son derece memnunuz” diye konuştu.